Education Information

Education Information

  • 1989 - 2001 Competence In Art

    Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

  • 1987 - 1989 Postgraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

  • 1979 - 1985 Undergraduate

    Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Turkey