Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Professor

  Anadolu University, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • 2010 - 2019 Assistant Professor

  Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

 • 1995 - 2010 Expert

  Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Anadolu University

 • 2019 - 2019 Assistant Director of the Institute

  Anadolu University

 • 2015 - 2017 Director of The Institution

  Artvin Coruh University

 • 2014 - 2015 Assistant Director of the Institute

  Artvin Coruh University

Courses

 • Undergraduate Edebiyat Bilgileri

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ II

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ I

 • Undergraduate OSMANLI TÜRKÇESİ-III

 • Doctorate Klasik Edebiyat Metinlerini Anlama ve Yorumlama

 • Undergraduate 18. -19. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Metinleri

 • Postgraduate Osmanlı Türkçesi Metinleri

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III

 • Undergraduate 13-15. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı Metinleri

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi Grameri

 • Undergraduate TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Postgraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİR SANATI

 • Postgraduate Klasik TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II

 • Undergraduate OSMANLI TÜRKÇESİ-I

 • Undergraduate BİTİRME TEZİ

 • Postgraduate İLK DÖNEM KLASİK EDEBİYAT ÇEVRELERİ

 • Undergraduate OSMANLI TÜRKÇESİ-II

 • Postgraduate Son Dönem Klasik Edebiyat Çevreleri

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate HALK ŞİİRİ

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-V

 • Undergraduate ŞİİR SANATI

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-VII

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI-VIII

 • Postgraduate DİVAN ŞİİRİNDE TİPLER VE KİŞİLİKLER

 • Undergraduate TÜRK HALK EDEBİYATI-IV

 • Undergraduate TÜRK HALK EDEBİYATI-II

 • Undergraduate TÜRK HALK EDEBİYATI-I

 • Undergraduate İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI

Advising Theses