Ekonomik büyüme, finansal kalkınma ve doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonları ile ilişkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Finans, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ASLI DİLARA ÇETİN

Supervisor: Serpil Altınırmak