Kurum kültürünün çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: Koluman Holding A.Ş.'de bir uygulama örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Maltepe University, Turkey

Approval Date: 2022

Student: KEMAL ALTUĞ ERCİŞ

Supervisor: EROĞLU ERHAN