Hümanistik Kuram Bağlamında Duygusal Zekâ ve Kreatif Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki Boyutunun İrdelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Selcuk University, Turkey

Approval Date: 2021

Student: ÖZNUR ALKAN

Supervisor: ÖZGÜR AYDIN ZİYA