Mikro finansman ve mikro kredinin kadın yoksulluğunu azaltmadaki rolü ve Afganistan uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ABDULHAMED MUDAREJ

Supervisor: Güven Sevil