Türkiye'de ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Finansal İşlemler Üzerindeki Mali Yükümlülükler ve Türkiye için Bazı Öneriler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ÖKKEŞ KISA

Supervisor: Canatay Hacıköylü