Beden ve toplumsal iktidar: Anoreksiya deneyimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYLA ZAMAN

Supervisor: Temmuz Gönç Şavran