Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ekonomik istikrar programlarının bankacılık sektörü üzerindeki etkileri ve finansal krizler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: SEÇKİN DOĞAN

Supervisor: Güven Sevil