VERGİ KAPASİTESİ VE KAMU KURUMLARI: BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: NURULLAH SÖNMEZ

Supervisor: Sedef Oluklulu

Abstract:

Vergi kapasitesi ve kamu kurumlarının kalitesi üzerinde durulan konulardan biridir. Vergi kapasitesi, ülkelerin vergi toplayabileceği üst sınırı; kamu kurumlarının kalitesi ise bazı göstergeler baz alınarak kurumların hizmet sunumunda gösterdiği etkinlik ve verimliliği ifade etmektedir. Her iki kavram da çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Vergi kapasitesiyle kamu kurumları arasında bir ilişkinin var olması her ikisi açısından bir iyileşme veya kötüleşmenin birbirini etkilemesiyle sonuçlanmaktadır. Ülkeler her iki olguyu iyileştirmek için politikalar üretmektedir. Bu çalışmada, vergi kapasitesi ve kamu kurumlarının kalitesi arasındaki ilişki Türkiye ve Balkan ülkeleri özelinde 2008-2019 yılları arasındaki veriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger Nedensellik Analizi kullanılmış ve vergi kapasitesi ile kamu kurumlarının kalitesini belirleyen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.