Reel döviz kurlarının yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisinin panel veri analizi ile incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Business, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: TUTKU ÜNKARACALAR

Supervisor: Güven Sevil