Türkiye'de hisse senedi getirilerini etkileyen yapısal ve firmaya özgü karakteristiklerin karşılaştırmalı analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Business, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İSMAİL DOĞAN

Supervisor: Güven Sevil