Öğrencilerin lise yaşam kalitesi algıları ile okul bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE DURAKLI

Supervisor: Çetin Terzi