Toplam kalite yönetiminin çalışan motivasyonu üzerine etkisi: İlaç sektöründe bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Maltepe University, Turkey

Approval Date: 2014

Student: ÇİĞDEM AYDIN

Supervisor: EROĞLU ERHAN