Şarap turizmi bölgelerinin rekabet edebilirliğine yönelik bir model önerisi: Kapadokya örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ AD., Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: HİLMİ RAFET YÜNCÜ

Supervisor: Güven Sevil