Organ bağışı ve nakline sosyolojik perspektiften bakış


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: BETÜL DURMAZ YURT

Supervisor: Temmuz Gönç Şavran