Kar payı verimlerinin hisse senedi performans seviyesine etkisinin portföy yaklaşımı açısından analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Business, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ŞEN

Supervisor: Güven Sevil