Savunma sanayi, savunma harcamaları ve istihdam ilişkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Turkey

Approval Date: 2018

Student: HİLAL BUDAK

Supervisor: SEZGİN SELAMİ