Uluslararası doğrudan yabancı sermaye turizm yatırımları ve oli paradigmasının yansımaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: MELTEM CABER

Supervisor: Güven Sevil