Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerinin pragmatik dil becerileri ile sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri arasındaki ilişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ÖZEL EĞİTİM, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ÜZEYİR EMRE KIYAK

Supervisor: Özlem Diken