Soğuk Savaş Dönemi Doğu ve Batı Almanya'sındaki On İki Sanatçının Eserlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi


Thesis Type: Competence In Art

Institution Of The Thesis: Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKÇEN BİLGE KIRMAN

Supervisor: Murat Ateşli