Merkez Bankası SWAP işlemlerinin döviz kuruna etkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ZAKİA ALBAYOUMİ

Supervisor: Güven Sevil