Çağdaş heykel sanatında cam ve kompozit malzemelerin kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: İZEL ERBAŞ AKYÜZ

Supervisor: Murat Ateşli