Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Competence In Art

  Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Baskı Sanatları Anasanat Dalı (Sy), Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Baskı Sanatları Sanat Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Honoré Daumier’xxin toplumsal ve politik litografileri

  Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Baskı Sanatları Sanat Dalı (Yl) (Tezli)