Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Associate Degree

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Dünya`da ve Türkiye`de Sosyal Sigortalar Kapsamında Sağlık Sigortası Uygulamaları

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Toplu İş Sözleşmelerinde Ehliyet ve Yetki

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı