Education Information

Education Information

  • 1991 - 1992 Doctorate

    Anadolu University, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    Proje Planlama ve Kontrol Tekniklerinin İnşaat Maliyet Muhasebesi İle Uyumlaştırılması,

    Anadolu University, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English