Education Information

Education Information

  • 1991 - 1992 Doctorate

    Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    Proje Planlama ve Kontrol Tekniklerinin İnşaat Maliyet Muhasebesi İle Uyumlaştırılması,

    Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English