Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Perceptions of student council members an their participation in decision making in higher education ( Yükseköğretimde öğrenci konseyi üyelerinin kararlara katılımları hakkındaki algıları) Sustainable Development

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Perceptions of student council members an their participation in decision making in higher education Sustainable Development

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü