Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Kitlesel açık çevrimiçi derslerde öğrencilerin davranış ve tercihleri ile bireysel özellikleri arasındaki ilişki

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Çevrimiçi öğrenenlerin farklı destek ortamlarını kullanma sıklıklarıyla sosyal bulunuşluk algıları arasındaki ilişki

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English