Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI (İİBF)

 • 2007 - 2014 Associate Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI (İİBF)

 • 2000 - 2007 Assistant Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI (İİBF)

 • 1995 - 2000 Research Assistant

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI (İİBF)

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, çalışma ekonomisi ve endsütri ilişkileri

 • 2014 - Continues Head of Department

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI (İİBF)

 • 2008 - 2011 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2008 - 2011 Assistant Director of the Institute

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2005 - 2008 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Courses

 • Postgraduate Endüstri İlişkilerinde Güncel Sorunlar

 • Postgraduate Türkiye'de Sendikal Hak ve Özgürlükler

 • Undergraduate Türkiye'de Memur Sendikacılığı

 • Undergraduate Sendikacılık

 • Undergraduate İş Hukuku Sustainable Development

 • Doctorate Karşılaştırmalı Sosyal Politika

 • Doctorate Demokrasi Sendikacılık Siyaset

 • Postgraduate Çalışma İlişkileri

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Sendikacılık