Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Research Assistant

    Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ (İİBF)

  • 2015 - 2018 Research Assistant

    Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü