Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Middle Income Trap and Fiscal Policy in Two Extremes: Cases of Argentina and Uruguay

35. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 14 October 2021, pp.419-420

Management of Contingent Liabilities in Developing Countries

Current debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017

Do Independent Fiscal Institutions Promote Fiscal Performance :An Assessment on EU Countries

VI. International Conference on Economics/EconWorld2017@Paris, Paris, France, 25 - 27 July 2017

The Link Between Taxation and Fiscal Governance

International Congress onPolitic, Economic and Social Studies, 19 - 22 May 2017

A Comparative Analysis of Fiscal Rules and Independent Fiscal Agencies

International Congress onPolitic, Economic and Social Studies, 19 - 22 May 2017

A Discussion on Applicability of Balanced Budget

32. International Conference of Public Finance, 10 - 14 May 2017

A Comparative Analysis of Sovereign Credit Rating Methods and Credit Default Swaps

32. International Conference of Public Finance, 10 - 14 May 2017

Books & Book Chapters

ENERJİ VE İKLİM KRİZLERİ GÖLGESİNDE YEŞİL EKONOMİ: BÜTÇE POLİTİKALARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

in: İKLİM VE ENERJİ KRİZİ KISKACINDA İKTİSADİ KALKINMA, Aktaş Munise Tuba, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.55-74, 2023

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL BİR MALİ SORUN OLARAK ZARARLI VERGİ REKABETİ

in: Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler, Öz Ersan; Sandalcı Ulvi; Sandalcı, İnci, Editor, Legal, İstanbul, pp.507-522, 2021

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: BİLİŞİM ÇAĞINDA VERGİ HUKUKU, KAYA, Mustafa Göktuğ & ÖZ, Ersan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.195-206, 2020

MANAGEMENT OF CONTINGENT LIABILITIES IN DEVELOPING COUNTRIES

in: CURRENT DEBATES IN PUBLIC FINANCE PUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL STUDIES, MURAT AYDIN, NİHAL ŞİRİN PINARCIOĞLU, ÖRGEN UĞURLU, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.33-53, 2017

Metrics

Publication

16

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

1