Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Investigation of The Elementary Science Curriculum in The Perspective of The Education of The Gifted According to Bloom's Taxonomy

4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.466-467

Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin dijital uygulaması d-Asis’in geçerlik ve güvenirlik çalışması

VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.184-185

ÜYEP program değerlendirme modeli ve ÜYEP’e yönelik öğrenci değerlendirmeleri

VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.174-175

Üstün yetenekli öğrencilerde cinsiyetin akademik başarı üzerindeki etkisi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.337-338