Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, İKTİSAT FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

 • 2018 - Continues Associate Professor

  National Defense University, Turkısh Mılıtary Academy

 • 2014 - 2020 Assistant Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

 • 2013 - 2014 Research Assistant PhD

  Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

 • 2006 - 2013 Research Assistant

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

 • 2003 - 2006 Research Assistant

  Kirikkale University, Hukuk Fakültesi, Maliye Ve Ekonomi Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2016 - 2019 Komisyon Üyeliği

  Kirikkale University, Hukuk Fakültesi

 • 2016 - 2016 Komisyon Üyeliği

  Kirikkale University, Hukuk Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2024 - Continues EGM Narkotik Suçlarla Müc.D.Bşk. TUBİM Bilim Kurulu Üyeliği

  Ministry, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, EGM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı

 • 2020 - 2022 Bilim Kurulu Üyesi

  Ministry, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Courses

 • Undergraduate Savunma ve Güvenlik Ekonomisi

 • Undergraduate Vergi İcra Hukuku

 • Doctorate Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Maliye

 • Postgraduate Mali Yargı

 • Associate Degree Tabligat Hukuku

 • Doctorate Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar

 • Undergraduate Dış Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Ekonomiye Giriş

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Undergraduate Güncel Hukuki Sorunlar

 • Undergraduate VERGİ HUKUKU

 • Associate Degree VERGİ HUKUKU

 • Postgraduate VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

 • Postgraduate SEMİNER

 • Postgraduate VERGİ USUL HUKUKU

 • Undergraduate EKONOMİ HUKUKU

 • Undergraduate GENEL HUKUK

 • Associate Degree TEBLİGAT HUKUKU

 • Postgraduate BÜTÇENİN HUKUKİ YAPISI