Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Postgraduate

  Cankaya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

 • 2007 - 2010 Post Doctorate

  University of Delaware, Graduate School of Urban Affairs & Public Policy, Public Administrative, United States Of America

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Türkiye’xxde bütçe saydamlığı ve bütçe saydamlığı algılama düzeyinin ölçülmesi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Bütçe sürecinde baskı grupları