Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Türk İş Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Sendika Yöneticiliği Sustainable Development

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  Türk İş Hukukunda Alt İşveren Kavramı ve Türkiye'de Alt İşveren Uygulamasının Yarattığı Sorunlar Sustainable Development

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English