Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sayısal Yöntemler (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sayısal Yöntemler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Bir yapısal eşitlik modeli önerisi: Çalışanlarda iş tatmini ve örgütsel bağlılığın tükenmişliğe etkisi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sayısal Yöntemler (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Kredi Kartı Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Çoklu Uygunluk Analizi İle İncelenmesi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Sayısal Yöntemler (Yl) (Tezli)