Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2015 Undergraduate

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Yeni Kinaz İnhibitörlerinin Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FARMASOTİK KİMYA ANABİLİM DALI

 • 2017 Postgraduate

  BAZI YENİ BENZOKSAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli)