Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Turkey

 • 2010 - 2014 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Gelenek kurguları, Darülelhan ve aktörlerı̇nden Rauf Yekta Bey

  Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde bulunan 1537 no'lu Hamparsum nota defterinin tanıtımı ve içerisindeki eserlerin çeviriyazımı

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü