Education Information

Education Information

 • 1988 - 1992 Doctorate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İktisat Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Uluslararası İşgücü Hareketi Teorisi Çerçevesinde Türkiye'den AT'ye İşgücü Göçünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Analizi

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İktisat Bölümü

 • 1987 Postgraduate

  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Etkilerinin Analizi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French