Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (İibf)

 • 2021 - 2023 Assistant Professor

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2015 - 2021 Research Assistant

  Bingol University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2016 - 2019 Research Assistant

  Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Courses

 • Postgraduate KYN519 Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi

 • Undergraduate SKY323 International Organizations

 • Undergraduate ULI207U International Organizations and Global Governance

 • Postgraduate Göç ve Mülteci Hakları Sustainable Development

 • Postgraduate KYN506 Sivil Toplum ve Siyasal Katılım

 • Undergraduate BYA206U - KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ

 • Undergraduate SIY104 Siyaset Bilimi

 • Undergraduate SBK3305 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

 • Undergraduate SBK2210 Yönetim Bilimleri

 • Undergraduate SBK2211 Siyaset Sosyolojisi