Education Information

Education Information

 • 2014 - 2016 Competence In Art

  Anadolu University, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Piyano Sanat Dalı-Gitar (Sy), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Piyano (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2011 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  ÇAĞDAŞ MÜZİK BESTECİ NİKİTA KOSHKİN VE ”GUITAR QUİNTET” ADLI ESERİNİN ANALİZİ Sustainable Development

  Mimar Sinan Fine Arts University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Piyano (Yl) (Tezli)