Education Information

Education Information

  • 2003 - 2007 Doctorate

    Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat (Dr), Turkey

  • 1992 - 1997 Undergraduate

    Middle East Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey