Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2024 - Continues Professor

  Anadolu University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2018 - 2024 Associate Professor

  Anadolu University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2007 - 2018 Assistant Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 2001 - 2007 Research Assistant

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Assistant Manager of Research and Application Center

  Anadolu University

 • 2020 - 2022 Deputy Head of Department

  Anadolu University

 • 2015 - 2017 Deputy Head of Department

  Anadolu University

 • 2011 - 2014 Assistant Director of Vocational School

  Anadolu University

 • 2011 - 2014 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Anadolu University

 • 2011 - 2014 Farabi Program Institutional Coordinator

  Anadolu University

 • 2008 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Anadolu University

Courses

 • Doctorate UFT701B

 • Undergraduate MEZUNİYET PROJESİ

 • Postgraduate TEZ

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate Fiziksel Farmasi (Güz)

 • Postgraduate Kozmetik Preparat ve Formülasyon İşlemleri (Güz)

 • Undergraduate MEZUNİYET PROJESİ I

 • Undergraduate İlaçta Kalite Yönetimi (Güz)

 • Doctorate Toz İlaçlar ve Mikromeritik (Güz)

 • Undergraduate YENİ FORMÜLASYON GELİŞİTRMEDE İŞLEM VE HESAPLAMALAR (GÜZ)

 • Postgraduate KOZMETİK HAMMADELER VE İŞLEVLERİ (Güz)

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji III (Güz)

 • Doctorate YARI KATI İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER (Güz)

 • Postgraduate FARMASÖTİK TEMEL İŞLEMLER (Güz)

 • Postgraduate KOZMETİK HAMMADELER VE İŞLEVLERİ

 • Postgraduate İYİ İLAÇ ÜRETİM TEKNİĞİ

 • Postgraduate FARMASÖTİK TEMEL İŞLEMLER

 • Postgraduate KOZMETİK PREPARATLARA UYGULANAN İN VİVO DENEYLER

 • Undergraduate YENİ FORMÜLASYON GELİŞTİRMEDE TEML İŞLEM VE HESAPLAMALAR

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate MEZUNİYET PROJESİ II

 • Postgraduate KOZMETİK MADDELERİ TAŞIYICI SİSTEMLER

 • Undergraduate FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UGULAMALARI II

 • Postgraduate ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

 • Undergraduate FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UGULAMALARI I

 • Doctorate Farmasötik Nanoteknoloji ve Hedeflendirme

 • Postgraduate Analitik Yöntem Validasyonuna Kalite Kontrol Sistemleri ve İstatistiksel Yöntemler

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları IV

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji II

 • Postgraduate Yarı-katı ilaç taşıyıcı sistemler

 • Doctorate Kontrollü Salım Sağlayan Sistemler

 • Doctorate Transdermal ve transmukozal İlaç taşıyıcı sistemler

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji IV

 • Undergraduate Farmasötik Önformülasyon

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Yarı Katı İlaç Taşıyıcı Sistemler

 • Doctorate TEZ

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Ugulamaları III

 • Postgraduate Analitik Yöntemlerde Validasyon, Kalite Kontrol ve İstatistiksel Yöntemler

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Ugulamaları IV

 • Undergraduate Tezgahüstü İlaçlar

 • Doctorate Farmasötik Nanoteknoloji ve İlaç Hedeflendirme

 • Undergraduate İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı ve Değerlendirmesi

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları I

 • Undergraduate Tezgahüstü (OTC) İlaçlar

 • Postgraduate Kozmetik Preparatlara Uygulanan In Vivo Testler

 • Undergraduate Farmasötik Önformülayon

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları III

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları II

 • Associate Degree Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Associate Degree Reçetesiz İlaç Bilgisi

 • Associate Degree Hastane Eczanesi Teknikerliği

 • Associate Degree Kozmetik Ürünler

 • Undergraduate Hastane Eczacılığı