Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2006 - Continues Assistant Professor

  Anadolu University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 1995 - 2006 Lecturer

  Anadolu University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Courses

 • Postgraduate Türkiye'de Kentleşme

 • Postgraduate Feminizm ve Sosyoloji

 • Undergraduate İktisat Sosyolojisi

 • Doctorate Kalkınma, Yoksulluk ve Kadın

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Undergraduate Kent Sosyolojisi

 • Undergraduate Sosyoloji Uygulamaları

 • Undergraduate Ekonomi Sosyolojisi

 • Undergraduate Yoksulluğun Sosyolojisi