Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2024 - Continues Professor

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (İibf)

 • 2020 - 2024 Associate Professor

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (İibf)

 • 2018 - 2020 Associate Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2010 - 2011 Research Assistant

  Kirikkale University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2006 - 2010 Research Assistant

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

 • 2001 - 2006 Research Assistant

  Kirikkale University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2024 - Continues Faculty Management Board Member

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2023 - 2024 Deputy Head of Department

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (İibf)

Courses

 • Undergraduate Türk İslam Düşünce Tarihi

 • Undergraduate Siyaset Bilimi

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Postgraduate İdeolojiler

 • Undergraduate SİYASAL ANTROPOLOJİ (SEÇMELİ)

 • Doctorate MODERN DEVLETİN DOĞASI VE GELİŞİMİ

 • Postgraduate AYDINLANMA VE MODERN DEVLET

 • Undergraduate DOĞU SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

 • Undergraduate SİYASET SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ)

 • Undergraduate KÜRESELLEŞME VE SİYASET

 • Undergraduate SİYASET FELSEFESİ (SEÇMELİ)

 • Doctorate SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL SORUNLARI

 • Undergraduate Toplumsal Hareketler (Seçmeli)

 • Undergraduate SOSYOLOJİ

 • Postgraduate MODERNLEŞME KURAMI

 • Undergraduate TOPLUM FELSEFESİ

 • Postgraduate Siyasal Partiler ve Siyasal Sistemler-Tezsiz Yüksek Lisans

 • Undergraduate SİYASET FELSEFESİ

 • Undergraduate Osmanlı iktisadi ve sosyal yapısı (seçmeli)

 • Undergraduate siyaset psikolojisi (seçmeli)

 • Undergraduate Türkiye'nin toplumsal yapısı (seçmeli)

 • Postgraduate çağdaş siyasal akımlar

Advising Theses