Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2000 - Continues

  Anadolu University, HUKUK FAKÜLTESİ

 • 2000 - Continues

  Anadolu University, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

 • 2000 - Continues

  Anadolu University, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

 • 1995 - 2000 Research Assistant

  Anadolu University, HUKUK FAKÜLTESİ, Maliye Bölümü

 • 1992 - 1995 Research Assistant

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Managerial Experience

 • 2015 - 2018 Head of Department

  Anadolu University

Courses

 • Undergraduate Law and Economics Sustainable Development

 • Undergraduate HUK387 - Rekabet ve Regülasyon Teorisi Sustainable Development

 • Undergraduate İKT108 - İktisada Giriş II

 • Postgraduate ZEÖ530 - Özel Eğitim Politikalarının Analizi Sustainable Development

 • Postgraduate HUK551 - Türk Hukuk Sisteminin Ekonomik Etkinliği

 • Undergraduate İKT107 - İktisada Giriş I

 • Undergraduate İKT801 - İktisada Giriş - B

 • Postgraduate HUK551 TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN EKONOMİK ETKİNLİĞİ

 • Undergraduate HUK343 HUKUK VE EKONOMİ

 • Postgraduate ZEÖ530 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARININ ANALİZİ Sustainable Development

 • Undergraduate İKT123 İKTİSAT I (B)

 • Undergraduate HUK387 REKABET VE REGÜLASYON TEORİSİ

 • Undergraduate İKT107 İKTİSADA GİRİŞ 1

 • Doctorate HUK613H Küresel Kamu Malları ve Hukuki Düzenlemesi

 • Undergraduate HUK551 TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN EKONOMİK ETKİNLİĞİ

 • Undergraduate İKT123 İKTİSAT I

 • Undergraduate HUK598 REGÜLASYON TEORİSİ

 • Doctorate HUK598 REGÜLASYON TEORİSİ

 • Undergraduate İKT419 İKTİSAT UYGULAMALARI

 • Undergraduate İKT317 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

 • Undergraduate İKT124 İKTİSAT II

 • Postgraduate HUK574 CEZA HUKUKUNUN EKONOMİK ANALİZİ