Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Mersin University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Mersin University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Mersin University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Çocuklarda Olumlu Sosyal Davranışın Yordayıcıları Olarak Ahlaki Muhakeme, Ahlaki Duygu ve Ebeveyn Davranışları

  Mersin University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Dr)