Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Psikolojik sözleşme kavramının, Türkiye'de medya sektörü üzerindeki etkisinin incelenmesi ve analizi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)