Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate MAT 821 Analiz I

 • Postgraduate Temel Matematiksel Kavramlar

 • Undergraduate İMÖ406(H) Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate MAT 822_A- Analiz II

 • Postgraduate MAT 520 Genel Matematiksel Kavramlar

 • Undergraduate MAT331 ANALİZ III

 • Undergraduate MAT231 ANALİZ I

 • Postgraduate TEZ700(I) Tez

 • Postgraduate UZM700(I) Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate MAT 822_B_ Analiz II

 • Postgraduate tez

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate THU202(23) Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate Uzmanlık Alan

 • Undergraduate MAT 332 Diferansiyel Denklemler

 • Postgraduate MAT513 Temel Matematiksel Kavramlar

 • Postgraduate MAT 599-K- Seminer

 • Undergraduate İMÖ 406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate ÖMB407(48) Okul Deneyimi

 • Undergraduate MTE599(A)Seminer

 • Undergraduate MAT 277 Analiz III-B

 • Undergraduate MAT332(A) DİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Undergraduate MAT822 Analiz II-A

 • Undergraduate UME701(İ) Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate MTE518(F) Dönem Projesi

 • Undergraduate MTE790(İ) Tez

 • Undergraduate THU 205 Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate MTE513 TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR

 • Undergraduate MTE 520 Genel Matematiksel Kavramlar

 • Undergraduate THU202 Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate MAT237 Metrik Uzaylara Giriş

 • Undergraduate MAT 277 Analiz III-A

 • Undergraduate THU205(V) Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate MTE790(İ) Tez

 • Undergraduate MAT232 Analiz II

 • Postgraduate MTE520 Genel Matematiksel Kavramlar

 • Postgraduate MTE518(G) Dönem Projesi

 • Postgraduate UME701(İ) Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate UME702(H) Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate MAT 331-B- ANALİZ III

 • Undergraduate MAT 331-A-ANALİZ III

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate MAT 332-B Diferansiyel Denklemler

 • Undergraduate Analiz II

 • Undergraduate Analiz I

 • Undergraduate MAT 331 Analiz III-B

 • Undergraduate MAT331 Analiz III _A

 • Undergraduate MAT231 ANALİZ II

 • Undergraduate DİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Undergraduate METRİK UZAYLARA GİRİŞ

 • Undergraduate Analiz III

 • Undergraduate Konu Alanı Ders kitabı İncelemesi

 • Undergraduate SOYUT MATEMATİK

 • Undergraduate Genel Matematik

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Analiz IV