Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate RDE343(A) Yazılı ve Sözlü İletişim Tekniği I

 • Undergraduate RDE345(E) Uygulamalı Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları I

 • Undergraduate RDE327 Rusça Edebiyat Bilimine Giriş

 • Undergraduate RDE233(A) Sözlü Anlatım Teknikleri I

 • Undergraduate RDE131(B) Uygulamalı Fonetik

 • Undergraduate ARY212 Bilimsel araştırma ve yazma yöntemleri

 • Undergraduate RDE425 Rus dili ve edebiyatı çalışmaları

 • Undergraduate RDE233(B) Sözlü Anlatım Teknikleri I

 • Undergraduate RDE129(B) Konuşma Teknikleri I

 • Undergraduate RDE131(A) Uygulamalı Fonetik

 • Undergraduate RDE129(A) Konuşma Teknikleri I

 • Undergraduate RDE343(B) Yazılı ve Sözlü İletişim Tekniği I

 • Undergraduate RDE402 Rusça Kompozisyon

 • Undergraduate RDE128 Sözcük yapma yolları (A-B grubu)

 • Undergraduate RDE130 Konuşma Teknikleri II A

 • Undergraduate RDE234 Sözlü Anlatım Teknikleri II A

 • Undergraduate ARY212 Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri B

 • Undergraduate RDE130 Konuşma Teknikleri II B

 • Undergraduate RDE426 Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları

 • Undergraduate RDE344 Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri II